Krčil

R.PE.03
Lokalizace: 49.293527N 15.261902E
Rozloha: 13,896 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 651 - 664 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště na levém břehu rybníka Krčil o maximální mocnosti cca 2,5 m. Společenstva sv. Caricion canescentis-fuscae, tř. Oxycocco-Sphagnetea. Rašeliniště bylo narušeno těžbou v minulosti.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,840 ha 27,63 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,007 ha 7,24 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,021 ha 7,34 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,438 ha 10,35 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,007 ha 0,05 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,110 ha 0,79 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,812 ha 5,84 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,160 ha 1,15 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,256 ha 1,84 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,251 ha 9 2,77

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.