Rybník Pařez

R.PE.01
Lokalizace: 49.60584N 15.31899E
Rozloha: 7.712 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 561 - 584 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s minerotrofním rašeliništěm na přítoku; společenstva sv. Caricion fuscae, C. elatae, Sphagno-Caricion canescentis, Cicution virosae, Salicion cinereae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.152 ha 1.98 1.14
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.123 ha 1.59 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.218 ha 2.83 1.19
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.112 ha 1.46 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.348 ha 4.51 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.282 ha 3.66 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.137 ha 1.78 2.02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.140 ha 1.81 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.121 ha 1.57 3.13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Vážky Ischnura pumilio šidélko malé -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.