Padrťské rybníky

R.PB.02
Lokalizace: 49.670036N 13.773932E
Rozloha: 925,744 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Nadmořská výška: 539 - 721 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,355 ha 0,69 1,31
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,557 ha 0,17 2,42
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6,078 ha 0,66 2,11
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 40,498 ha 4,37 2,33
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,379 ha 0,04 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8,199 ha 0,89 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 27,859 ha 3,01 3,51
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,445 ha 0,05 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6,994 ha 0,76 1,68
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 190,628 ha 20,59 2,63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 22,058 ha 2,38 1,73
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 25,147 ha 2,72 2,41
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9,349 ha 1,01 1,74
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9,085 ha 0,98 1,93
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,009 ha -- 3
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019
Chrostíci Trichostegia minor -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Phryganea grandis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Orthotrichia costalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Oligostomis reticulata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Limnephilus sericeus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Hydroptila simulans -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Chrostíci Hydropsyche guttata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Chrostíci Hydatophylax infumatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Chrostíci Holocentropus picicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 203

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.