Louky u Libišan

R.PA.02
Lokalizace: 50.162829N 15.76705E
Rozloha: 64,629 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: 226 - 229 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník a navazující rašelinné louky a rákosiny V od obce Libišany.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 8,937 ha 13,83 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9,296 ha 14,38 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,875 ha 6 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 7,372 ha 11,41 1,01
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,126 ha 4,84 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 9,079 ha 14,05 2,85
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,958 ha 1,48 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,151 ha 1,78 3,14

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2016
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Allium angulosum česnek hranatý Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Thalictrum flavum žluťucha žlutá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.