Louky u Libišan

R.PA.02
Lokalizace: 50.162829N 15.76705E
Rozloha: 64.629 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: 226 - 229 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník a navazující rašelinné louky a rákosiny V od obce Libišany.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.553 ha 0.85 2.5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.966 ha 6.14 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.983 ha 10.8 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.705 ha 5.73 2.5
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 22.112 ha 34.21 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18.564 ha 28.72 2.5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2002
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2002
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2002
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- BD I -- -- 2008
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2003
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2002
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2007
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.