Vodní nádrže – štěrkovny Antošovice – Vrbice

R.OS.02
Lokalizace: 49.892242N 18.309119E
Rozloha: 325,578 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 199 - 211 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Významná tahová zastávka vzácných druhů ptáků. Krajinářsky velmi cenná lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 75,832 ha 23,29 2,46
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,483 ha 0,15 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Buteo rufinus káně bělochvostá -- BD I -- -- 2018
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 103

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.