Jívovské louky

R.OL.14
Lokalizace: 49.712255N 17.406183E
Rozloha: 12,087 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 543 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soubor iniciálních společenstev stromového luhu s dominantní olší lepkavou osidlující břehy upravených vodotečí, kte kterým se přimykají vlhkomilná travinná společenstva.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,046 ha 0,38 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,811 ha 23,26 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,855 ha 7,07 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,778 ha 6,44 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.