Slatinná louka u Velenky

R.NB.03
Lokalizace: 50.152974N 14.902483E
Rozloha: 5,841 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 185 - 189 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Malý zbytek odvodněné polabské slatinné louky. Bohatá entomofauna.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,006 ha 0,1 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,061 ha 18,16 1,03

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Asperula tinctoria mařinka barvířská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Thesium ebracteatum lněnka bezlistenná Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Sesleria uliginosa pěchava slatinná Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Scirpoides holoschoenus kamýšek obecný -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Dianthus superbus subsp. superbus hvozdík pyšný pravý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Gladiolus palustris mečík bahenní Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea subsp. conopsea pětiprstka žežulník pravá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Lathyrus palustris hrachor bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Crepis praemorsa škarda ukousnutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.