Kopičácký a Dlouhopolský rybník

R.NB.01
Lokalizace: 50.167181N 15.320774E
Rozloha: 69.413 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 228 - 244 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Dva rybníky obklopené pěchavovými slatinnými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.192 ha 0.28 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 24.754 ha 35.66 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.442 ha 0.64 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.009 ha 0.01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10.549 ha 15.2 1.19
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 2.978 ha 4.29 2.21
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 8.432 ha 12.15 3.25
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.069 ha 0.1 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.868 ha 1.25 4
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 5.344 ha 7.7 2.12

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Auletobius sanguisorbae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Mogulones euphorbiae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Motýli Olethreutes arcuella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Panaeolus cinctulus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Trachys fragariae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Rhinoncus henningsi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Stejnokřídlí Muellerianella extrusa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Mycetophagus decempunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex viridula -- -- -- -- -- 2014
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Melanotus crassicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Sorhoanus assimilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Helianthemapion aciculare -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Cryptocephalus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 159

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.