Černý rybník (Heide am Schwarzen Teich, Göhrner Heide)

R.MO.01
Lokalizace: 50.653275N 13.521663E
Rozloha: 88.275 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 787 - 832 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště s klečovým porostem leží SZ od obce Klíny. V současné době nejzachovalejší rašeliniště mosteckého okresu s různými typy vod. Hydrologicky, botanicky i faunisticky významné vrchoviště rozvodného typu s výraznými horizonty rašelin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.001 ha -- 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.837 ha 0.95 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.019 ha 0.02 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.530 ha 15.33 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.239 ha 0.27 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10.792 ha 12.23 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.239 ha 7.07 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.120 ha 0.14 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 8.094 ha 9.17 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.