Prutník

R.ME.01
Lokalizace: 50.270692N 14.634355E
Rozloha: 15.588 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 195 - 198 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zbytek černavy na písčitých náplavech a turonských slínech s řídkým porostem smíšených listnatých dřevin. Snaha o převod z lesní půdy na louku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.008 ha 0.05 2.5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.895 ha 24.99 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.194 ha 33.32 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.