Koštice

R.LN.03
Lokalizace: 50.400059N 13.962828E
Rozloha: 8,648 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Slanisko
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 193 - 221 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Louka je pravděpodobně posledním zbytkem mokrých subhalofytních stanovišť, která byla kdysi typická pro dolní Poohří.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,301 ha 3,48 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,049 ha 0,57 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,100 ha 24,28 1,26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,126 ha 1,46 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,264 ha 3,06 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Colias alfacariensis žluťásek jižní -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lotus tenuis štírovník tenkolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Scutellaria hastifolia šišák hrálovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Centaurium pulchellum zeměžluč spanilá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.