Koštice

R.LN.03
Lokalizace: 50.400059N 13.962828E
Rozloha: 8.648 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Slanisko
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 193 - 221 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Louka je pravděpodobně posledním zbytkem mokrých subhalofytních stanovišť, která byla kdysi typická pro dolní Poohří.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.301 ha 3.48 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.049 ha 0.57 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.100 ha 24.28 1.26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.126 ha 1.46 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.264 ha 3.06 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Altica palustris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Chaetocnema conducta -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Chaetocnema major -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Tetartopeus rufonitidus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Bolboschoenus koshewnikowii kamyšník polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Lythrum hyssopifolia kyprej yzopolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.