Dobroměřický rybník (Rybník pod Červeňákem, Pod Stříbrníkem)

R.LN.02
Lokalizace: 50.391692N 13.795204E
Rozloha: 25,421 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Slanisko
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 200 - 210 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mělký, zčásti periodicky vysýchající rybník. Na vysýchajícím pobřeží rozsáhlé porosty halofilní vegetace.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,037 ha 0,15 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,031 ha 15,86 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9,157 ha 36,02 1,26
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 5,320 ha 20,93 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,629 ha 6,41 2,79

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Batrachium trichophyllum lakušník niťolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.