Rašeliniště u Kundratic a Chrastenské rybníky

R.LB.02
Lokalizace: 50.694236N 14.902526E
Rozloha: 51.089 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 344 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašelinná olšina v nivě horního toku Ploučnice a jejích drobných přítoků se společenstvy sv. Alnion glutinosae a Alnion incanae, s mozaikou slatin a lesních přechodových rašelinišť. Část ložiska rašeliny byla v minulosti odtěžena pro lázeňské účely. Součástí mokřadu je malá vodní nádrž (koupaliště částečně přírodního charakteru) v Lázních Kundratice a rybniční soustava Chrastenských rybníků. Lokalita je vyhledávaným tahovým místem vodního ptactva.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.345 ha 0.68 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.476 ha 14.63 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.014 ha 5.9 3.33
L1 Mokřadní olšiny -- -- 7.251 ha 14.19 1.4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.057 ha 2.07 1.66
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 13.450 ha 26.33 1.43
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.477 ha 2.89 2.51
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.117 ha 2.19 2.87
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.101 ha 0.2 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.834 ha 3.59 2.46
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.527 ha 8.86 2.22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. sambucifolia kozlík výběžkatý bezolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.