Bačovské lesy

R.KO.02
Lokalizace: 50.086822N 15.209335E
Rozloha: 52.361 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Kanál, stoka, příkop
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 186 - 196 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o umělé výsadby, převážně stejnověké monokultury (listnaté i jehličnaté, často s bohatým keřovým patrem). Zbytky slatinné flóry se nacházejí zejména tam, kde je stromové patro řídké, na lesních světlinách, pasekách, nepříliš frekventovaných cestách a zejména v odvodňovacích příkopech.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.022 ha 0.04 2.47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.123 ha 0.23 2.04
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 41.444 ha 79.15 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.306 ha 0.58 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.005 ha 0.01 4