Chropyňský rybník

R.KM.02
Lokalizace: 49.354114N 17.369599E
Rozloha: 30,743 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 189 - 191 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník na okraji sídelní aglomerace, částečně lemovaný břehovými porosty. Využíván hospodářsky jako chovný rybník SR Přerov. Rybník je chráněn jako lokalita kotvice (intenzivní rybniční hospodaření omezováno statutem rezervace, takže populace je v uspokojivém stavu) a hnízdiště racka chechtavého.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,740 ha 8,91 1,32
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,644 ha 2,09 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 18,641 ha 60,63 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,827 ha 2,69 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2013
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2017
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2017
Ptáci Acanthis flammea cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Vážky Coenagrion pulchellum šidélko širokoskvrnné -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 114

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.