Cikánský dolík

R.KL.01
Lokalizace: 50.270784N 13.897516E
Rozloha: 1,864 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 403 - 405 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zbytek svahové slatiny v lesnatém údolí, významná botanická lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,070 ha 3,76 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,101 ha 5,4 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,034 ha 1,8 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,537 ha 28,82 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,140 ha 7,52 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Melittis melissophyllum medovník meduňkolisý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Monotropa hypophegea hnilák lysý -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Orchis purpurea vstavač nachový Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2011
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2011
První 1 2 3 4 Zobrazeno: 45 - 55

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.