Cikánský dolík

R.KL.01
Lokalizace: 50.270784N 13.897516E
Rozloha: 1,864 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 403 - 405 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zbytek svahové slatiny v lesnatém údolí, významná botanická lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,070 ha 3,76 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,101 ha 5,4 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,034 ha 1,8 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,537 ha 28,82 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,140 ha 7,52 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Rubus saxatilis ostružiník skalní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Potentilla anglica mochna anglická -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Taraxacum nordstedtii pampeliška Nordstedtova -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Polygala amarella subsp. austriaca vítod nahořklý rakouský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Monotropa hypophegea hnilák lysý -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Viola rupestris violka písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Inula hirta oman srstnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 57

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.