Mokřady Rondel

R.KI.03
Lokalizace: 49.797616N 18.43773E
Rozloha: 58,109 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Nadmořská výška: 252 - 278 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pravostranná část nivy podél toku řek Sušánky a Lučiny. Odtěžováním v minulosti navezených zemin vznikla pestrá mozaika biotopů stojatých vod v různém stadiu sukcese, s různými hloubkami a rozdílným osluněním.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,110 ha 31,16 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2011
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.