Vavřinecký rybník

R.KH.04
Lokalizace: 49.912173N 15.046949E
Rozloha: 92,706 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 376 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s bohatými rákosovými porosty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,976 ha 1,05 2,33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,494 ha 5,93 1,91
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,021 ha 0,02 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,028 ha 0,03 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,254 ha 0,27 2,18
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,926 ha 1 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anthus spinoletta linduška horská Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2014
Ptáci Sterna paradisaea rybák dlouhoocasý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Platalea leucorodia kolpík bílý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Falco vespertinus poštolka rudonohá Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2016
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Sternula albifrons rybák malý -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 99

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.