Vavřinecký rybník

R.KH.04
Lokalizace: 49.912173N 15.046949E
Rozloha: 92.706 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 376 - 400 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s bohatými rákosovými porosty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.976 ha 1.05 2.33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.494 ha 5.93 1.91
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.022 ha 0.02 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.028 ha 0.03 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.254 ha 0.27 2.18
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.926 ha 1 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2007
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2009
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2008
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- BD I -- -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.