Rybníček u Hořan

R.KH.01
Lokalizace: 49.968874N 15.231604E
Rozloha: 4,210 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 300 - 330 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Malý průtočný rybník ležící v údolí nad obcí Hořany, významný z botanického hlediska

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,038 ha 0,91 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,255 ha 53,57 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Triplax collaris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Groenlandia densa rdest hustolistý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2014
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2011
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.