Klikvová louka

R.JN.06
Lokalizace: 50.80416N 15.13876E
Rozloha: 17,056 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 764 - 794 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Živé rašeliniště s porostem kleče, rašelinné loučky a navazující podmáčené smrčiny. Fytocenózy sv. Caricion fuscae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,251 ha 1,47 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6,195 ha 36,32 2,97
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,717 ha 27,65 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4,935 ha 28,94 1,11
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,070 ha 0,41 1,1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0,021 ha 0,12 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Myllaena kraatzi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Philonthus nigrita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Zyras collaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.