Klikvová louka

R.JN.06
Lokalizace: 50.80416N 15.13876E
Rozloha: 17.056 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 764 - 794 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Živé rašeliniště s porostem kleče, rašelinné loučky a navazující podmáčené smrčiny. Fytocenózy sv. Caricion fuscae, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion, Pinion mughi.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.251 ha 1.47 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.195 ha 36.32 2.97
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.717 ha 27.65 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4.935 ha 28.94 1.11
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.071 ha 0.41 1.1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.021 ha 0.12 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Myllaena kraatzi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Philonthus nigrita -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Hieracium vulgatum jestřábník obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2001
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2001
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.