Nová louka

R.JN.04
Lokalizace: 50.815921N 15.16225E
Rozloha: 39.815 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 778 - 799 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozlehlé rašeliniště v pánvi Blatného potoka, nejmocnější v oblasti Jizerských hor. Názorná sukcese od živého rašeliniště přes rašelinné louky s metlicí trsnatou, porosty kleče až po smrčiny. Fytocenózy sv. Caricion fuscae, Pinion mughi, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion. V těsném sousedství Blatný rybník – lesní rybníček o rozloze 1 ha s významnou faunou potápníkovitých.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.066 ha 0.17 1.63
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 3.319 ha 8.34 1.24
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.584 ha 1.47 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.469 ha 21.27 1.06
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.981 ha 7.49 1.61
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 13.281 ha 33.36 2.37
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.066 ha 0.16 1.35
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.148 ha 0.37 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia norvegica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Lišejníky Cladonia glauca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Cévnaté rostliny Hieracium vulgatum jestřábník obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum jestřábník oranžový -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Salvelinus fontinalis siven americký -- -- -- BL2 2004
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.