Ohrazenické mokřady

R.JH.14
Lokalizace: 49.191217N 14.786697E
Rozloha: 76.438 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 442 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlý komplex luční mokřadní a rašeliništní vegetace na rozvodí mezi rybníky Velká a Prostřední Ohrazenice jižně od Újezdce. Mozaika společenstev sv. Sphagno-Caricion canescentis, Eriophorion gracilis, Caricion fuscae, C. gracilism, Molinion, v příkopech a tůňkách fytocenózy sv. Littorellion uniflorae (Ranunculo flammei-Juncetum bulbosi se zevarem nejmenším). Rybníky víceméně běžně obhospodařované, vyhrnuté, přesto s početnou populací leknínu bílého.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9.487 ha 12.41 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.219 ha 2.9 2.57
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.513 ha 3.29 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.790 ha 10.19 1.21
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.568 ha 0.74 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.527 ha 11.15 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2003
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.