Horní Lesák

R.JH.13
Lokalizace: 49.201012N 15.034283E
Rozloha: 3,540 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 500 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Menší mezo-oligotrofní lesní rybník, s mozaikou společenstev sv. Phragmition communis (Typhetum latifoliae, Equisetetum fluviatilis), Caricetum elatae, Sphagno-Caricion canescentis, Caricion rostratae. Lokalita se silně zazemňuje.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,232 ha 6,55 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,550 ha 15,54 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,437 ha 12,35 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,541 ha 15,28 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,071 ha 2 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2008
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.