Podgrúň

R.FM.05
Lokalizace: 49.486586N 18.474284E
Rozloha: 3,668 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 750 - 817 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horské prameniště se zachovalým společenstvem vrchovištní louky v nadm. výšce 780 m. Lokalita s vysokou estetickou a krajinářskou hodnotou v současné době v Beskydech stále vzácnější. Společenstva řádu Sphagnetalia medii a sv. Sphagnion medii.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,177 ha 4,81 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,520 ha 14,18 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,694 ha 18,91 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,120 ha 3,28 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,520 ha 14,18 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Carabus arcensis eremita -- Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Luzula luzulina bika žlutavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Caltha palustris subsp. laeta blatouch bahenní horský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2018
Ploštice Rhacognathus punctatus kněžice malá -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ploštice Rubiconia intermedia kněžice pastvinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2014
Ploštice Pachybrachius luridus pozemka rašeliništní -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ploštice Lamproplax picea pozemka rašelinná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.