Soutěsky Kamenice

R.DC.08
Lokalizace: 50.851733N 14.342681E
Rozloha: 316,583 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 104 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Unikátní kaňon říčky protékající pískovcovým skalním městem. Velmi výrazná geomorfologie, přirozené a přírodě blízké ekosystémy nivy. Klasická ukázka zvratu vegetačních stupňů, výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,017 ha 0,01 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 33,485 ha 10,58 3,47
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6,630 ha 2,09 2,36
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,726 ha 1,18 1,85
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 8,359 ha 2,64 1,55
První 1 2 3 Zobrazeno: 30 - 35

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2010
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Opegrapha vermicellifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Thelotrema lepadinum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Lišejníky Porina leptalea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Lišejníky Parmotrema perlatum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Lišejníky Racodium rupestre -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Jamesiella anastomosans -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Lišejníky Arthonia vinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Lišejníky Agonimia repleta -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Mechorosty Geocalyx graveolens vřesovka vonná -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 82

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.