Vojenský prostor Tisá

R.DC.05
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu