Hluboký

R.CR.05
Lokalizace: 49.863165N 15.835692E
Rozloha: 18.701 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Nadmořská výška: 368 - 386 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník leží na severním úpatí Železných hor. Volná hladina rybníka je lemována sporadickými pruhy rákosin, které místy plynule přecházejí do ostřicových luk s roztroušenými vrbami a olšemi.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.007 ha 0.03 2.5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 6.083 ha 32.53 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.312 ha 1.67 1.15
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.835 ha 4.46 1.09
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.738 ha 3.95 1.27
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.771 ha 4.12 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.509 ha 2.72 1.48
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.017 ha 0.09 1
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.347 ha 1.85 2.45
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.615 ha 3.29 2.66

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2005
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2005
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Houby Byssonectria terrestris oranžovka vřetenovýtrusá -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2012
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.