Rybníky u Vortové

R.CR.02
Lokalizace: 49.718013N 15.930997E
Rozloha: 79,613 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Nadmořská výška: 615 - 644 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník Návesník, Utopenec a Zlámenec s rozsáhlými rašelinnými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,060 ha 2,59 1,01
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2018
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Eriogaster lanestris bourovec březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Motýli Hemaris fuciformis dlouhozobka zimolezová -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 120

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.