Provodínská pískovna

R.CL.06
Lokalizace: 50.621847N 14.58682E
Rozloha: 3,374 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Nadmořská výška: 274 - 283 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

V pískovně se kromě v současnosti těžených ploch nacházejí plochy vytěžené, které jsou zahloubeny do okolního terénu, často až na hladinu podzemní vody, takže je zde vytvořeno velké množství větších či menších nádrží. Část vytěžených ploch je ponechána bez zásahu, část je osázena borovicí. Uměle byla vytvořena mělká jezírka jako vhodné biotopy pro obojživelníky. Nejbohatší naleziště plavuňky zaplavované na Českolipsku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,840 ha 24,89 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,028 ha 0,82 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,040 ha 1,19 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 2,423 ha 71,8 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Hydrocotyle vulgaris pupečník obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Myriophyllum verticillatum stolístek přeslenitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2004
Cévnaté rostliny Hydrocharis morsus-ranae voďanka žabí -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Vážky Sympecma fusca šídlatka hnědá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.