Hamerské jezero

R.CL.04
Lokalizace: 50.698918N 14.847723E
Rozloha: 60,168 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 322 - 347 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Botanicky nejvýznamnější rybník z bývalé soustavy tří rybníků u Stráže pod Ralskem. Rybník byl od r. 1984 na 10 let vypuštěn z důvodů těžby uranu. V současné době dochází zvolna k regeneraci vodních a bažinných společenstev. Nacházejí se zde rašelinné olšiny, prameniště a mokřadní louky, menší rašeliniště v jižní části rybníka vypuštěním téměř zaniklo. Nedaleké jezírko ležící na přítokovém kanálu je důležitou genofondovou základnou pro regeneraci vegetace rybníka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 49,204 ha 81,78 2,93
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5,479 ha 9,11 1,16
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,107 ha 0,18 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,318 ha 0,53 2,68
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,121 ha 0,2 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,799 ha 1,33 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Batrachium circinatum lakušník okrouhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.