Mokřad u Borského rybníka

R.CK.16
Lokalizace: 48.902784N 14.335528E
Rozloha: 26,589 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP, CHKO
Nadmořská výška: 506 - 513 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex luční a slatinné vegetace na severním a severozápadním břehu Borského rybníka z rámce sv. Caricion fuscae, Sphagno-Tomenthypnion, Molinion, Calthion, směrem k rybníku porosty vysokých ostřic sv. Caricion rostratae a C. gracilis. Větší část lokality porůstá terestrickou rákosinou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,134 ha 0,5 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,078 ha 0,29 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,960 ha 3,61 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,403 ha 1,51 3,42
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,727 ha 6,5 1,76
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,958 ha 3,6 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,604 ha 9,8 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,545 ha 5,81 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,087 ha 0,33 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2004
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Měkkýši Pisidium obtusale hrachovka tupá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.