Multerbergské rašeliniště

R.CK.11
Lokalizace: 48.601241N 14.137498E
Rozloha: 14,976 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 787 - 798 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vlastní rašeliniště je vyhlášeno jako chráněné území a představuje jedinečnou ukázku introgrese Pinus sylvestris – rotundata – mugo s význačným podrostem rašelinné vegetace. Na západním okraji navazují vlhké louky v současné době zcela necitlivě hluboce meliorované. Způsob odvodňování těchto ploch přímo ohrožuje vodní režim rašeliniště. Je neodkladně nutné alespoň částečné zahrnutí melioračních struh. Stejně nevhodným zásahem v přímé návaznosti na klečové rašeliniště je výsadba smrku na místě původní borovice. Bezlesí jihozápadní části rašeliniště je po opakovaném melioračním zásahu značně degradováno výskytem plevelných druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,431 ha 2,88 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3,211 ha 21,44 3,47
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,679 ha 4,53 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 3,533 ha 23,59 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1,310 ha 8,75 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 2,355 ha 15,73 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,075 ha 0,5 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Acronicta menyanthidis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Arichanna melanaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Syngrapha interrogationis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Olethreutes mygindiana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Lampropteryx otregiata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Lithosia quadra lišejníkovec čtveroskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Argiades optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Argynnis adippe perleťovec prostřední -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.