Multerbergské rašeliniště

R.CK.11
Lokalizace: 48.601241N 14.137498E
Rozloha: 14,976 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 787 - 798 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vlastní rašeliniště je vyhlášeno jako chráněné území a představuje jedinečnou ukázku introgrese Pinus sylvestris – rotundata – mugo s význačným podrostem rašelinné vegetace. Na západním okraji navazují vlhké louky v současné době zcela necitlivě hluboce meliorované. Způsob odvodňování těchto ploch přímo ohrožuje vodní režim rašeliniště. Je neodkladně nutné alespoň částečné zahrnutí melioračních struh. Stejně nevhodným zásahem v přímé návaznosti na klečové rašeliniště je výsadba smrku na místě původní borovice. Bezlesí jihozápadní části rašeliniště je po opakovaném melioračním zásahu značně degradováno výskytem plevelných druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,986 ha 6,58 2,02
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5,798 ha 38,71 1,63
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,238 ha 1,59 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,017 ha 0,11 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1,465 ha 9,78 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Motýli Argiades optilete modrásek stříbroskvrnný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Argynnis adippe perleťovec prostřední -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Měkkýši Vertigo substriata vrkoč rýhovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Colias palaeno žluťásek borůvkový Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.