Stodůlecký vrch

R.CK.02
Lokalizace: 48.586876N 14.698685E
Rozloha: 87.164 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 933 - 951 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Horské svahové vrchovištní rašeliniště porostlé rozvolněným nízkokmenným rašelinným borem (as. Vaccinio uliginosi-Pinetum), na několika menších plochách klečové porosty Pinus x pseudopumilio. Po obvodu fragmenty zakrslých rašelinných smrčin as. Sphagno-Picetum a rašelinných březin (Betulion pubescentis). Na spodní okraj navazují netypické fragmenty vysokokmenných podmáčených smrčin. Maloplošné fragmenty nelesních rašelinných společenstev sv. Sphagno-Caricion canescentis, Sphagnion medii a Leuco-Scheuchzerion. Rašeliniště je téměř souvisle obklopeno mladými vysázenými smrkovými kulturami, jen místy zůstaly maloplošné fragmenty rašelinných luk sv. Caricion fuscae a sušších pastvin sv. Violion caninae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.071 ha 0.08 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.444 ha 0.51 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.388 ha 0.45 2.01
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.637 ha 0.73 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 28.040 ha 32.17 1.23
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.778 ha 2.04 1.23
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 8.930 ha 10.24 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.671 ha 0.77 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.594 ha 1.83 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.079 ha 1.24 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.001 ha -- 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Lecidea nylanderi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Cladonia norvegica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia carneola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Calicium pinastri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Bryoria fuscescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Parmeliopsis hyperopta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Trapeliopsis glaucolepidea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Vulpicida pinastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.