Plesná

R.CH.13
Lokalizace: 50.175192N 12.444732E
Rozloha: 392,820 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 422 - 681 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejvýznamnější neregulovaný tok v Chebské pánvi. Pramení v hraniční oblasti Saska a u Nebanic se vlévá do Ohře. V nivě tohoto toku se vyskytují větší ložiska peloidů, minerální prameny a vývěry CO2 (např. tzv. Bublák u Vackovce). Dále jsou tu větší neobdělávané plochy s porosty chrastice rákosovité a ostřice, místy i s rákosem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,821 ha 2,25 1,64
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20,148 ha 5,13 2,01
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,136 ha 0,54 3
První 1 2 3 Zobrazeno: 30 - 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2016
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2016
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.