Plesná

R.CH.13
Lokalizace: 50.175192N 12.444732E
Rozloha: 392,820 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 422 - 681 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejvýznamnější neregulovaný tok v Chebské pánvi. Pramení v hraniční oblasti Saska a u Nebanic se vlévá do Ohře. V nivě tohoto toku se vyskytují větší ložiska peloidů, minerální prameny a vývěry CO2 (např. tzv. Bublák u Vackovce). Dále jsou tu větší neobdělávané plochy s porosty chrastice rákosovité a ostřice, místy i s rákosem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,073 ha 0,78 1,77
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,397 ha 0,1 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,348 ha 0,09 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13,260 ha 3,38 1,76
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,092 ha 0,53 1,22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20,148 ha 5,13 2,01
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,821 ha 2,25 1,64
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 43,130 ha 10,98 2,75
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 8,434 ha 2,15 3,77
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,988 ha 0,25 2,99
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 5,150 ha 1,31 2,75
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0,470 ha 0,12 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,136 ha 0,54 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,701 ha 0,18 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,142 ha 0,04 2,93
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2014
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Spiraea sp. -- -- -- -- WL 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 55

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.