Přesličkový rybník

R.CB.11
Lokalizace: 48.769138N 14.801886E
Rozloha: 36.792 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 536 - 574 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava dvou menších mezo-oligotrofních rybníků z větší části obklopených lesem. Ve výtopě mozaika mokřadních a rašelinných společenstev sv. Sphagno-Caricion canescentis, Caricion fuscae a Calthion, v litorálu fragmenty rákosin sv. Phragmition (Typhetum latifoliae), porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis, na Přesličkovém rybníku porosty as. Equisetetum fluviatilis a Potamo natantis-Nymphaeetum candidae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 12.922 ha 35.12 3.99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.373 ha 3.73 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.221 ha 3.32 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.837 ha 2.27 1.35
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.073 ha 2.92 3.54

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydroporus longicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Donaciella cinerea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 39

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.