Vlhlavský rybník

R.CB.05
Lokalizace: 49.049437N 14.286787E
Rozloha: 109,621 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 400 - 422 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nepříliš hluboký, původně "nebeský" rybník, nyní napájený přečerpáváním vody. Koncem 80. let částečně vyhrnut. Významná tahová zastávka a hnízdiště vodního ptactva za nižšího stavu vody.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,257 ha 1,15 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,130 ha 5,59 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,795 ha 0,73 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Elatine triandra úpor trojmužný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2014
Ptáci Buteo rufinus káně bělochvostá -- BD I -- -- 2018
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Spergularia echinosperma kuřinka ostnosemenná -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2018
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2019
Ptáci Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý -- BD I -- -- 2012
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
První 1 2 3 4 5 6 7 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 93

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.