Vlhlavský rybník

R.CB.05
Lokalizace: 49.049437N 14.286787E
Rozloha: 109,621 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 400 - 422 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nepříliš hluboký, původně "nebeský" rybník, nyní napájený přečerpáváním vody. Koncem 80. let částečně vyhrnut. Významná tahová zastávka a hnízdiště vodního ptactva za nižšího stavu vody.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,257 ha 1,15 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,130 ha 5,59 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,795 ha 0,73 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2014
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Egretta garzetta volavka stříbřitá Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 94

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.