Vlhlavský rybník

R.CB.05
Lokalizace: 49.049437N 14.286787E
Rozloha: 109,621 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 400 - 422 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nepříliš hluboký, původně "nebeský" rybník, nyní napájený přečerpáváním vody. Koncem 80. let částečně vyhrnut. Významná tahová zastávka a hnízdiště vodního ptactva za nižšího stavu vody.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,795 ha 0,73 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,257 ha 1,15 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,130 ha 5,59 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Coleanthus subtilis puchýřka útlá Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2012
Ptáci Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý -- BD I -- -- 2012
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2014
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Hydroprogne caspia rybák velkozobý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Buteo rufinus káně bělochvostá -- BD I -- -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 93

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.