Jinošovské údolí

R.BN.02
Lokalizace: 49.682574N 14.901364E
Rozloha: 13.084 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 437 - 449 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolí se soustavou rybníků v kulturní krajině. Na rybníky navazují mokřady a ostřicové louky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.308 ha 25.28 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.167 ha 8.92 2.75
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.140 ha 1.07 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.478 ha 18.94 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.733 ha 5.6 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.018 ha 7.78 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Orthonama vittata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Ena montana hladovka horská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2001
Cévnaté rostliny Viscum album subsp. abietis jmelí bílé jedlové -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Lithosia quadra lišejníkovec čtveroskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Equisetum pratense přeslička luční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2013
Měkkýši Vertigo antivertigo vrkoč mnohozubý -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.