Dářská rašeliniště

N.ZR.01
Lokalizace: 49.647251N 15.88684E
Rozloha: 650,731 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PR
Nadmořská výška: 608 - 651 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Několik rašelinných ložisek v okolí rybníků Velké a Malé Dářko: NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště (30,5 ha), Ostrov (25,2 ha) a Borky (2,62 ha). Submontánní vrchoviště vzniklá postupným zarůstáním mělkého jezera na nepropustných slinitých opukách. Radostínské rašeliniště pokrývá rašelinný bor, v okrajové části pozměněný dřívejším borkováním rašeliny. Část rašeliniště tvoří nelesní společenstva ostřic, která navazují na litorál SV okraje rybníku V. Dářko.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,111 ha 0,02 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7,599 ha 1,17 1,28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,064 ha 2,47 3,1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,689 ha 0,87 3,59
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1,915 ha 0,29 2
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 20

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Ceutorhynchus granulicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Carabus ulrichii ulrichii -- Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Adrastus limbatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Bembidion pygmaeum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Airaphilus elongatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Leucojum vernum subsp. vernum bledule jarní pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2017
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 237

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.