Dářská rašeliniště

N.ZR.01
Lokalizace: 49.647251N 15.88684E
Rozloha: 650,731 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PR
Nadmořská výška: 608 - 651 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Několik rašelinných ložisek v okolí rybníků Velké a Malé Dářko: NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště (30,5 ha), Ostrov (25,2 ha) a Borky (2,62 ha). Submontánní vrchoviště vzniklá postupným zarůstáním mělkého jezera na nepropustných slinitých opukách. Radostínské rašeliniště pokrývá rašelinný bor, v okrajové části pozměněný dřívejším borkováním rašeliny. Část rašeliniště tvoří nelesní společenstva ostřic, která navazují na litorál SV okraje rybníku V. Dářko.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 41,371 ha 6,36 1,99
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 49,953 ha 7,68 2,26
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 54,503 ha 8,38 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,689 ha 0,87 3,59
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,111 ha 0,02 1
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 20

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea subsp. conopsea pětiprstka žežulník pravá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Vážky Leucorrhinia pectoralis vážka jasnoskvrnná Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Riccia huebeneriana trhutka Hübenerova -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2011
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Cephaloziella elachista drobnička něžná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 217

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.