Dářská rašeliniště

N.ZR.01
Lokalizace: 49.647251N 15.88684E
Rozloha: 650,731 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PR
Nadmořská výška: 608 - 651 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Několik rašelinných ložisek v okolí rybníků Velké a Malé Dářko: NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště (30,5 ha), Ostrov (25,2 ha) a Borky (2,62 ha). Submontánní vrchoviště vzniklá postupným zarůstáním mělkého jezera na nepropustných slinitých opukách. Radostínské rašeliniště pokrývá rašelinný bor, v okrajové části pozměněný dřívejším borkováním rašeliny. Část rašeliniště tvoří nelesní společenstva ostřic, která navazují na litorál SV okraje rybníku V. Dářko.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,111 ha 0,02 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7,599 ha 1,17 1,28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,064 ha 2,47 3,1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,689 ha 0,87 3,59
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1,915 ha 0,29 2
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 20

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2012
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2020
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá -- -- -- BL2 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Barbastella barbastellus netopýr černý Kriticky ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2020
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2017
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 237

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.