Černohorské rašeliniště

N.TU.01
Lokalizace: 50.66219N 15.748652E
Rozloha: 86.301 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP
Nadmořská výška: 1122 - 1250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Typické vrchoviště v montánním stupni s dominantními porosty smrku Picea abies a částečně i kleče Pinus mugo. Hloubka rašeliny asi 2 m. Je napájeno Černohorským potokem. Střední část je bez dřevin, okraje s klečí a zakrslými formami smrku. V současné době je rašeliniště již převážně odumřelé.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.457 ha 0.53 2
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.007 ha 0.01 4
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.485 ha 7.51 2.57
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 6.309 ha 7.31 1.55
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 37.563 ha 43.53 1.75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.252 ha 0.29 2.36
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 28.234 ha 32.72 1.21
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.949 ha 1.1 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1.859 ha 2.15 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Lišejníky Cladonia carneola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Cévnaté rostliny Phleum rhaeticum bojínek švýcarský -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Phylloscopus trochiloides budníček zelený -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Hieracium floribundum jestřábník květnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2011
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 37

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.