V jezírkách

N.NB.05
Lokalizace: 50.083189N 15.11291E
Rozloha: 4.912 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 190 - 191 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

deprese v polích

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.712 ha 14.49 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.140 ha 2.84 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.338 ha 6.88 3
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.150 ha 3.05 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.303 ha 6.16 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.854 ha 17.39 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Carex viridula -- -- -- -- -- 2014
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2004
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Cévnaté rostliny Scirpoides holoschoenus kamýšek obecný -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Batrachium trichophyllum lakušník niťolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Carex hostiana ostřice Hostova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex otrubae ostřice Otrubova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.