Filena a Záhlinické rybníky

N.KM.01
Lokalizace: 49.275756N 17.457942E
Rozloha: 1 519,877 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 183 - 196 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex různých mokřadních biotopů vzájemně provázaných: vlhké louky, slepá ramena, soustava 4 rybníků, lužní les pod rybníkem Svárov je zachovalým měkkým luhem (sv. Salicion albae), relativně sušší části luhu patří tvrdému luhu s přechody k habřinám sv. Carpinion. Typické jarní periodické tůně s tempor. faunou jsou součástí navržené rezervace Filena (cca 170 ha). Tahová zastávka vodních ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,546 ha 0,23 1,96
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,595 ha 0,04 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18,875 ha 1,24 1,61
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,868 ha 0,06 1,97
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,038 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 20,576 ha 1,35 1,79
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 74,326 ha 4,89 2,34
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,313 ha 0,02 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,093 ha 0,01 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,737 ha 0,18 2,8
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,642 ha 0,37 2,96
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 723,908 ha 47,63 2,58
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,723 ha 0,05 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Motacilla citreola konipas citronový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Luscinia luscinia slavík tmavý Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Otus scops výreček malý Kriticky ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Podiceps grisegena potápka rudokrká Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Asio flammeus kalous pustovka Silně ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Aquila chrysaetos orel skalní Kriticky ohrožený BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Plazi Trachemys scripta želva nádherná -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
Savci Nyctereutes procyonoides psík mývalovitý -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2017
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2019
První 4 5 6 7 8 9 10 Poslední Zobrazeno: 90 - 105 z 228

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.