Skařiny

N.HO.01
Lokalizace: 48.801474N 17.093615E
Rozloha: 8,483 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 150 - 151 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lužní les v ohbí řeky Moravy tvořený hlavně dubem, jasanem, topolem, lípou, habrem a jilmem. Na jaře je území zcela pravidelně zaplavováno. V lužním porostu hnízdí řada druhů ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,406 ha 4,78 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,008 ha 0,09 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5,995 ha 70,67 1,2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abraeus roubali -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Nemadus colonoides -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pelecotoma fennica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Pseudepierus italicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Rhizophagus perforatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Symbiotes latus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 75

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.